St. Petersburg – Moscow – Tolyatti – Yekaterinburg – Chelyabinsk – Omsk – Krasnoyarsk – Irkutsk (Russia)